06 15474067
info@lindylentfert.nl

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met mijn privacy- en cookie-beleid. Uw gegevens zullen nóóit aan derden worden verkocht.

Bescherming persoonsgegevens

Ik acht een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van mijn opdrachtgevers en cliënten van groot belang. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over mij

De website www.lindylentfert.nl wordt beheerd door :
Lindy Lentfert,
vertrouwenspersoon en coach,
Erve in ’t Veld 36,
7577 SE Oldenzaal.

Welke gegevens verzamel ik?

I algemeen

Wanneer u het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, wordt u gevraagd om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

II vertrouwenspersoon/coach

Wanneer u contact met me opneemt als vertrouwenspersoon zal ik de volgende gegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • evt. functie of locatieaanduiding

Tijdens gesprekken maak ik korte (werk)aantekeningen van hetgeen u met mij deelt over uw situatie. Ik maak geen dossier aan en bewaar deze notities nooit langer dan een jaar na beëindiging van een traject of procedure.

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?

I algemeen

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, contactpersoon voor (zakelijke) communicatie
 • Uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer die u invult bij een formulier voor meer informatie, wordt gebruikt om u informatie en/of een offerte te kunnen sturen. Dit formulier komt in mijn mailbox en wordt daar 1 jaar bijgehouden.
 • Wanneer u het contactformulier invult, heb ik uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om te kunnen reageren.
 • Uw bedrijfsnaam en naam contactpersoon, adres en emailadres gebruik ik voor het maken en sturen van facturen zodra u een opdrachtgever/cliënt wordt.

II vertrouwenspersoon/coach

De gegevens worden uitsluitend verwerkt om uitvoering te geven aan mijn dienstverlening als extern vertrouwenspersoon/coach en worden verder niet gedeeld, ook niet met de organisatie van waaruit u een beroep doet op mijn rol als vertrouwenspersoon, tenzij u dat uitdrukkelijk vraagt. De gegevens worden bewaard tot een half jaar nadat het coachtraject is afgerond of als u zich tot mij wendt als vertrouwenspersoon, nadat het geanonimiseerde en niet tot individuen herleidbare jaarverslag met uw werkgever is besproken en definitief is gemaakt.

Met wie deel ik uw persoonsgegevens?

De website en de mail wordt gehost door Antagonist.
Ik deel geen persoonsgegevens met derden, tenzij u daar nadrukkelijk om vraagt.
Mijn waarnemers conformeren zich aan de in deze privacy verklaring omschreven werkwijze en zullen geen gegevens bewaren of opslaan.

Beveiliging persoonsgegevens

Lindy Lentfert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en ik heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@lindylentfert.nl

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat, waarmee u mijn website bezoekt, wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Google analytics

Ook door het statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks m’n website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Ik wil natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, maar u wel zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heb ik goede statistieken nodig.
Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan u daarom niet persoonlijk herleiden.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
Dingen die u altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in uw browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden
 • U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit uw browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden hoe u cookies kunt uitschakelen.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer u opdrachtgever bent, worden de facturen met uw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.
De gegevens in mijn boekhoud- en CRM-systeem bewaar ik ten minste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna ik uw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wil weten welke persoonsgegevens ik van u verwerk, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.
Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u mij schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken, van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.
Ik zal uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een email. U kunt uw verzoek doen via info@lindylentfert.nl.
Wijzigingen
Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
Lindy Lentfert, vertrouwenspersoon en coach, oktober 2020