06 15474067
info@lindylentfert.nl

Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit

Als werkgever wil je voor je medewerkers een veilige werkomgeving. Als schoolbestuurder komt daar nog een veilige leerplek voor leerlingen of studenten bij. Daar ben je mede op grond van de Arbowet verantwoordelijk voor.
Helaas komen overal waar mensen samen komen ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen voor. Op het werk, op school, in de sport en bij vrijwilligerswerk. Hierbij moet je denken aan grensoverschrijdend gedrag zoals:

 • (Seksuele) intimidatie
 • Discriminatie
 • Agressie
 • Geweld
 • Pesten

Als een medewerker hiermee geconfronteerd wordt dan heeft dat een grote impact. Het veroorzaakt onrust, met een verhoogde kans op conflicten, ziekteverzuim en verloop.
Het is belangrijk dat medewerkers, vrijwilligers, leden, studenten of ouders van leerlingen met hun verhaal bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon terecht kunnen.

Lindy Lentfert | extern vertrouwenspersoon | coach | Oldenzaal | Twente | Hengelo | EnschedeWat doet de vertrouwenspersoon?

Opvang en begeleiding van medewerkers

Als een medewerker grensoverschrijdend gedrag ervaart, of getuige is van een (mogelijke) misstand, dan kan hij mij benaderen en gaan we in gesprek. Ik bied allereerst een luisterend oor. Samen brengen we vervolgens het probleem in kaart en komen we tot oplossingsrichtingen. De melder blijft altijd in de regie. Vaak is een gesprek voldoende of vinden we informele oplossingen, maar mocht het in een enkel geval toch tot een formele klachtenprocedure komen, dan blijf ik de melder bijstaan tijdens dat proces. Waar nodig zorg ik voor een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een externe instantie of aanspreekpunt binnen de organisatie. Tenslotte verleen ik nazorg. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

Voorlichten en informeren; preventie

Om grensoverschrijdend gedrag zo veel mogelijk te voorkomen is bewustwording belangrijk. Is iedereen zich bewust van de impact van zijn of haar opmerkingen? Hoe is de cultuur op een afdeling, vindt iedereen die grapjes wel leuk? Ik zie het als een toegevoegde waarde van mijn taak als vertrouwenspersoon om leidinggevenden, teams en organisaties voor te lichten over deze soms gevoelige onderwerpen. Ook schuif ik regelmatig bij de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging aan als sociale veiligheid op de agenda staat. Duidelijke richtlijnen, meer begrip voor elkaar en goede communicatie maken dat medewerkers zich veiliger voelen en dat er minder klachten komen.

Advies

Ik adviseer over beleid, richtlijnen en protocollen die te maken hebben met gewenst en integer gedrag. De basis moet goed zijn en het beleid moet gaan leven. Ik rapporteer jaarlijks geanonimiseerd aan de directeur of bestuurder en als ik denk dat er eerder signalen zijn die besproken moeten worden, dan neem ik dat initiatief.

Voordelen van een extern vertrouwenspersoon:

 • Onafhankelijk en objectief
 • Sparringpartner voor beleid op sociale veiligheid en integriteit
 • Lager verzuim en verloop
 • Prettiger werksfeer en betere resultaten door goede samenwerking en meer creativiteit
 • De-escalatie bij conflicten en waar mogelijk voorkomen formele klachtenprocedures
 • Verkleint de kans op imagoschade
 • De zekerheid dat het goed geregeld is

Organisaties

Wil je meer weten over mijn werk als extern vertrouwenspersoon of over wat ik organisaties kan bieden? Dan ga ik graag met je in gesprek.

Maatwerk

Als ik weet wat je wenst en wat de organisatie nodig heeft, stel ik een maatwerk offerte op. Neem gerust contact op voor een afspraak.

Medewerkers

Loop je ergens tegen aan, blijf er dan niet mee lopen! Als ik voor jouw organisatie de vertrouwenspersoon ben, dan kun je mij bellen en een afspraak maken. Daar zijn voor jou geen kosten aan verbonden. Twijfel je of je met jouw vraag of probleem bij mij aan het juiste adres bent? Bel dan gerust en leg het mij voor, dan komen we er samen wel uit. Ik ben alle werkdagen bereikbaar.
Hier vind je een kort filmpje waarin het werk van de vertrouwenspersoon wordt uitgelegd.

Neem gerust contact op voor een afspraak

Samenwerking Buro Overbeek

Ik werk nauw samen met Buro Overbeek. Samen hebben wij ook de waarneming geregeld. Dat betekent dat er 52 weken per jaar, 5 dagen per week een gecertificeerde en ervaren vertrouwenspersoon beschikbaar en bereikbaar is. Mocht in een situatie een tweede vertrouwenspersoon nodig zijn, dan is dat ook mogelijk.

Landelijke vereniging voor Vertrouwenspersonen

Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon en aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. Ik neem deel aan intervisiebijeenkomsten en zorg dat ik door middel van scholing en het lezen van vakliteratuur op de hoogte blijf van de laatste ontwikkelingen op mijn vakgebied.

 

Vertrouwenspersonen Oost-Nederland

Met vijf onafhankelijke, externe vertrouwenspersonen vormen wij Vertrouwenspersonen Oost-Nederland. Een samenwerkingsverband waarbinnen wij expertise delen, en intervisie, nascholing en deskundigheidsbevordering organiseren. Uiteraard alles in vertrouwen. Hiermee hebben onze opdrachtgevers toegang tot een netwerk van kennis, ervaring en expertise.

Lindy Lentfert is vertrouwenspersoon voor onder andere: